Tin tức

XÔI CHÈ CÚNG ĐẦY THÁNG CHO BÉ TẠI ĐÀ NẴNG

XÔI CHÈ CÚNG ĐẦY THÁNG CHO BÉ TẠI ĐÀ NẴNG

Ông bà ta thường có câu: "Cưới hỏi thì phải có trầu cau, mâm cúng thì phải cúng xôi và chè", như vậy xôi và chè luôn gắn liền với tất cả các mâm cúng theo truyền thống của người Việt Nam, mang nhiều ý nghĩa đẹp về nguồn gốc và cội nguồn dân tộc.
Facebook chat
https://www.facebook.com/docungvietdanang/?epa=SEARCH_BOX
0816.043.043